TERMS & CONDITIONS

  • Όροι & Προϋποθέσεις

Η εταιρεία SIMONA SOUND & VISION LTD («NRJ FM», «η Εταιρεία»), διοργανώνει διαγωνισμούς στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των σκοπών της Εταιρείας.
Με την εγγραφή τους, οι χρήστες συμφωνούν με του κάτωθι τελικούς όρους και προϋποθέσεις:

1.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.1. Οι χρήστες, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να έχουν πραγματικό λογαριασμό στο Facebook και στο Instagram. Ψευδείς λογαριασμοί δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
1.2. Η εγγραφή στο διαγωνισμό πραγματοποιείται άπαξ ανά χρήστη. Εγγραφή μέσω αντιπροσώπου ή τρίτων προσώπων είναι άκυρη.
1.3. Η περίοδος εγγραφής-συμμετοχής τον διαγωνισμό θα ξεκινήσει από τις 3/10/2023 και θα διαρκέσει μέχρι και τις 09/11/2023.
Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπόψιν και θα αποκλείονται από οποιοδήποτε Διαγωνισμό.
1.4. Δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία προϋποθέτει και αυτόματα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, καθώς και των όρων οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Ψηφοφορίας, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί για όλους τους τυχόν συμμετέχοντες.
1.5. Απαγορεύεται η συμμετοχή στη ψηφοφορία στους υπαλλήλους (καθώς και τους συγγενείς αυτών α΄ και β΄ βαθμού και τους συζύγους τους) της Εταιρείας.
1.6. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν μόνο άτομα που είναι άνω των 16 ετών και είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.
1.7 Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι νομικές βάσεις για την λήψη και χειρισμό των προσωπικών δεδομένων είναι είτε:
α) τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους παρακάτω αναφερόμενους συγκεκριμένους σκοπούς (αποστολή ενημερωτικών εμαιλ από την εταιρεία μας SIMONA SOUND & VISION LTD («NRJ FM», «η Εταιρεία») . Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή στέλνοντας γραπτή ειδοποίηση για την επιθυμία σας να αποσυρθεί. Αυτό μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε γραπτή μορφή, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του φαξ,
β) η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

2.1 Κατά τη διάρκεια της περιόδου συμμετοχής, οι χρήστες για να εγγραφούν ως συμμετέχοντες στον διαγωνισμό καλούνται μέσω του λογαριασμού τους στο Facebook ή Instagram να ακολουθήσουν την πιο κάτω διαδικασία:
1. Follow @NRJCyprus
2. Like το post του διαγωνισμού
3. Tag ένα φίλο/φίλη στο post του διαγωνισμού
4. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας σε αυτό τον σύνδεσμο
2.2 Οι νικητές θα αναδειχθούν μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών στην σελίδα του Facebook ή και Instagram στο λογαριασμό του NRJ Cyprus και ή και Google forms όπου θα ενημερώνονται προσωπικά από το τμήμα Marketing & PR.
2.3 Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για συμμετοχές που δεν καταχωρήθηκαν ή δεν ολοκληρώθηκαν για οιοδήποτε λόγο.

3. ΔΩΡΑ

Tαξιδιωτικές βαλίτσες
• Ηλεκτρικές Συσκευές
• Κουπόνια για είδη ένδυσης, κοσμήματα, είδη οπτικών και μακιγιάζ
• Δωροκουπόνια για δείπνο
• Υπηρεσίες σε Spa

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

4.1 Ο παρών Διαγωνισμός/Ψηφοφορία δεν χορηγείται, ούτε υποστηρίζεται ή συνδέεται με το Facebook, ή οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ο συμμετέχων παρέχει πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο προς την Εταιρεία.
4.2 Η εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργάζεται την σελίδα σας στο Facebook, το τηλέφωνο και το ονοματεπώνυμο με σκοπό τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό και, σε περίπτωση που αναδειχθείτε νικητής, την παραλαβή των Δώρων ή την προσφορά των δωρεάν υπηρεσιών στο νικητή.
4.3 Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων/GDPR 2016/679) και την εθνική νομοθεσία, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς, και είναι προσβάσιμα από το προσωπικό των Υπεύθυνων Επεξεργασίας και τα τρίτα πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, εμπλέκονται στη διοργάνωση του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και στην απονομή/παραλαβή των Δώρων. Τα δεδομένα σας δεν θα αποκαλυφθούν ή πωληθούν σε τρίτα πρόσωπα για άλλους μη σχετικούς σκοπούς.

5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Η επιλογή όλων των συνεργατών, των δώρων, των προϊόντων και των υπηρεσιών και τις υπηρεσίες υπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, εκτός αν ρητώς προβλέπεται άλλως πως.
5.2 Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει ή/και να ακυρώσει το Διαγωνισμό/Ψηφοφορία ή/και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και να μεταφέρει τις ημερομηνίες κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δημοσιεύοντας τους νέους όρους στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.
5.3 Η εταιρεία SIMONA SOUND & VISION LTD («NRJ FM», «η Εταιρεία») διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει την κλήρωση, να αλλάξει την ημερομηνία της, καθώς και να τροποποιήσει οποιοδήποτε όρο.
5.4 Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στη σελίδα της NRJ CYPRUS και θα παραμείνουν αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού. τη διάρκεια του Διαγωνισμού.
5.5 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο νικητής/τρια θα μπορεί να διεκδικήσει το δώρο αφού επιδείξει το κουπόνι με τον συγκεκριμένο αριθμό που έχει καταχωρήσει στα στοιχεία συμμετοχής του/της.